การลงทะเบียนเลือกชุมนุม 1/2564

ลงทะเบียนออนไลน์เลือกกิจกรรมชุมนุม  10 -12 มิ.ย. 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ระบบจะปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 12 มิ.ย. 2564  เวลา 12.00 น.

***ในการเลือกขุมนุม ขอให้นักเรียนเลือกเรียนตามที่นักเรียนตามความสนใจของนักเรียนจริงๆ***  ไม่แนะนำให้นักเรียนเลือกเรียนตามเพื่อน เพราะ การเรียนชุมนุมเป็นเสริมประสบการณ์เรียนให้กับตนเอง

ยินดีต้อนรับ นักเรียน ทุกท่าน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/25ุ64

  1. ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียนชุมนุม
  2. การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
  3. ในครั้งแรกที่เข้าระบบ ให้นักเรียน กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็น เลข "0" 13 หลัก  
  4. หลังจากนั้น ระบบตรวจสอบข้อมูล กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็น เลข "0" 13 หลัก พื่อยืนยันข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน
  5. เมื่อระบบทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างให้นักเรียนทำการบันทึกข้อมูล
  6. คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเลือกชุมนุม ต่อไป
  7. หากเคยปรับปรุงข้อมูลแล้ว สามารถกดปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อเลือกชุมนุมได้เลย
  8. นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมทางอินเทอร์เน็ตได้เพียง ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้ ดังนั้น ขอให้นักเรียนพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจจริงๆ ก่อนทำการลงทะเบียน
  9. ถ้ามีนักเรียนมีปัญหาด้านการลงทะเบียนออนไลน์ ติดต่่อ ครูศรัญญาภรณ์ งานกิจกรรมชุมนุม ห้อง 223 (089-1553180)
  10. หมายเหตุ นักเรียนทุกคนต้องมีชุมนุมอยู่ มิฉะนั้น จะไม่ผ่านกิจกรรมชุมนุมและไม่จบการศึกษา