ลงทะเบียนออนไลน์เลือกกิจกรรมชุมนุม

ลงทะเบียนออนไลน์เลือกกิจกรรมชุมนุม  10 -11 ธ.ค.2563 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ระบบจะปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 11 ธ.ค. เวลา 23•00 น.

ยินดีต้อนรับ นักเรียน ทุกท่าน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
 

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 2/2563

 1. ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียนชุมนุม
 2. การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
 3. ในครั้งแรกที่เข้าระบบ ให้นักเรียน กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็น เลข "0" 13 หลัก  
 4. หลังจากนั้น ระบบตรวจสอบข้อมูล กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็น เลข "0" 13 หลัก พื่อยืนยันข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน
 5. เมื่อระบบทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างให้นักเรียนทำการบันทึกข้อมูล
 6. คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเลือกชุมนุม ต่อไป
 7. หากเคยปรับปรุงข้อมูลแล้ว สามารถกดปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อเลือกชุมนุมได้เลย
 8. นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมทางอินเทอร์เน็ตได้เพียง ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้ ดังนั้น ขอให้นักเรียนพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจจริงๆ ก่อนทำการลงทะเบียน
 9. ถ้ามีนักเรียนมีปัญหาด้านการลงทะเบียนออนไลน์ ติดต่อ ครูศรัญญาภรณ์ งานกิจกรรมชุมนุม ห้อง 223 (089-1553180)
 10. ถ้านร.ไม่ลงชุมนุมภายในเวลาที่กำหนด ครูจะเกลี่ยนร.ไปที่ชุมนุมที่ยังว่าง และนร.จะไม่สามารถเปลี่ยนชุมนุมได้
 11. หมายเหตุ นักเรียนทุกคนต้องมีชุมนุมอยู่ มิฉะนั้น จะไม่ผ่านกิจกรรมชุมนุมและไม่จบการศึกษา