การขอเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม ปี 2563

ประกาศ

การขอเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม ปี 2563

คุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนชุมนุมได้ 

1. นักเรียนต้องลงทะเบียนเลือกชุมนุมออนไลน์ในช่วง 8-10 ก.ค. และมีชุมนุมอยู่แล้ว

2. ชุมนุมที่นักเรียนต้องการเปลี่ยนไปนั้น ยังสามารถรับเพิ่มได้ ไม่ครบจำนวนที่ประกาศแจ้งไว้

เช่น เกมกระดานประกาศรับ 40 คน มีนักเรียน 40 คน แปลว่า ชุมนุมนี้ไม่รับเพิ่มอีก 

* ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ในช่วง 8-10 ก.ค. เปลี่ยนชุมนุม* ติดต่อพบครูศรัญญาภรณ์ที่ห้องกิจกรรมชุมนุม 223 *

################################################################################

ขั้นตอนการเปลี่ยนชุมนุม

1. นักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนชุมนุม แจ้งความประสงค์ที่ครูที่ปรึกษาชุมนุมเดิมและชุมนุมใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนได้หรือไม่อยู่ที่ดุลยพินิจของครูที่ปรึกษาชุมนุมนั้น

2. รับแบบขอเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม ที่ห้องกิจกรรมชุมนุม 223 ในวันจันทร์ที่ 13 ก.ค.เป็นต้นไป

3. นำแบบขอเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม ให้ครูที่ปรึกษาชุมนุมเดิมและชุมนุมใหม่เซ็นชื่อรับทราบ 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 นักเรียนเก็บไว้  / ส่วนที่ 2  ครูที่ปรึกษาชุมนุมใหม่เก็บไว้  /ส่วนที่ 3 ส่งครูศรัญญาภรณ์ งานกิจกรรมชุมนุม 

4. นำส่วนที่ 3 ส่งห้องกิจกรรมชุมนุม 223 ที่ครูศรัญญาภรณ์ *

5. การเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมอนุญาตให้เปลี่ยน ได้ตั้งแต่ 13 - 16 ก.ค.  นอกจากช่วงเวลานี้ จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชุมนุม