คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม

 

การเลือกวิชาเพิ่มเติมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

***ในการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ขอให้นักเรียนเลือกเรียนตามที่นักเรียนถนัด หรือ ตามความสนใจของนักเรียนจริงๆ***  ไม่แนะนำให้นักเรียนเลือกเรียนตามเพื่อน 

1. ตรวจสอบรายวิชาเพิ่มเติมที่เปิดลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อวิชาเลือกเพิ่มเติมที่เปิดให้ลงทะเบียน" เพื่อพิจารณาเลือกวิชาเพิ่มเติมที่สนใจ

2. การเข้าระบบลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม ให้นักเรียน คลิ๊กที่เมนู "ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม"

3. ในครั้งที่ที่เข้าระบบ ให้นักเรียนกรอกเลขประจำตัวนักเรียน และ ระบุเลขประจำตัวประชาขน เป็น เลข "0"  13 หลัก

4. หลังจากนั้น ระบบตรวจสอบข้อมูล การกรอกเลขประจำตัวนักเรียนและระบุเลยประจำตัวประชาขน เป็น เลข "0"  13 หลัก  เพื่อยืนยันข้อมูลสำนหรับการลงทะเบียน

5. หลังจากที่ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างให้นักเรียนทำการบันทึกข้อมูล

6. ให้คลิ๊กที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อดำเนินการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ต่อไป

7. หากนักเรียนเคยปรับปรุงข้อมูลแล้ว สามารถคลิ๊กปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อเลือกวิชาเพิ่มเติมได้เลย

8. นักเรียนสามารถลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ตได้เพียง ภาคเรียนละ 1 ครั้งเท่านั้น  เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้ ดังนั้น ขอให้นักเรียนพิจารณาเลือกวิชาเพิ่มเติมที่ต้องการเรียนจริงๆ ก่อนการลงทะเบียน